Vandalorum Nordicus, Vandalorum Hiperboreis, Vandalorum Borealis, Vandalorum Orientalis, Vandalorum Pannonicus, Vandalorum Silvanus, Vandalorum Ponticus, Vandalorum Banaticus, Vandalorum Carpaticus, Vandalorum Valahicus, Vandalorum Occidentalis eller Florilegium mutabilis, Vandalorum Balcanicus, Vandalorum Iliricus, Vandalorum Romanicus, Vandalorum Italicus, Vandalorum Alpinus, Vandalorum Germanicus, Vandalorum Galicus, Vandalorum Pireneus, Vandalorum Ibericus, Andalusia, Vandalorum Africanis, Geiserik, Hunerik, Thrasamund, Hilderik, Gelimer, Vandalorum Universalis eller Clios upplysningar, Sanna historier, Spörsmål och tolkningar, Märkliga händelser, Kulturellt sammanhang, Vandalorum Vulgaris eller Överflödigt bråte, Cogito ergo stum, Skaldens blunder, Erato, Vandalorum Danubiensis eller Zamolxes viskningar

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 13:41:58','/sv/taxonomy/term/34%2023%2029%2012%202%201%206%2024%2035%2030%203%2013%205%2036%2031%2025%207%2014%2026%2032%2037%2015%204%2027%2016%208%209%2017%2018%2010%2019%2020%2021%2011%2022%2028%2033?page=8') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Individualismens två ansikte

Ur moralisk synpunkt individualisem har två motsata sidor:

1. Den positiva: varje individ ska ha möjlighet att uttrycka sin personlighet, var och en av oss är expert på sitt eget liv, ingen annan ska föreskriva vad som är bra för oss

2. Den negativa (= egoism): Inställning som kommer till uttryck i talesätt som: "Sköt dig själv och skit i andra", "Var och en är sin lyckas smed", "Ensam är stark"

Tre samtida livsstilar. A Spalde & P Strindlund

Några av de livsstilar som A Spalde och P Strindlund tar upp i boken "Att leva etiskt" (2009)

1. Enkelhetsivrare

- Dygder: förnöjsamhet, att leva efter eget huvud, att vara närvarande i vardagens små händelser, att värdesätta relationer, ekologisk hänsyn, samhällsengagemang, frimodighet

Begrepplista

- connective attention (Harvadforskaren Brian Palme) (= att vara uppmärksam på samhörighet): förmågan att leva sig in i andras situation, att bejaka samhörighet mellan sig själv och andra. (ett slags fördjupad empati)

Aktivistgrupperingar

Några rörelser i dagens samhälle:

Två tolkningstraditioner. KG Hammar

Ur ett visst perspektiv finns det två förhållningssätt gentemot en litterär text:

1. Den fundamentalistiska anser att texten ställer oss inför frågan vad som exakt hände en gång i tiden. Den vägrar att se det mångtydiga och mångbottnade.

Ideologier. Karakteristiska värderingar

En bristfällig repertoar:

1. Liberalism: ekonomisk välstånd och frihet, frihet från statens tvång, individualism (i menningen att varje individ ska ha möjlighet att uttrycka sin personlighet),

2. Konservatism:

3. Socialism:

4. Konservatism + socialism: trygghet, sammanhang, gemenskap

Kyrkoherden och kortleken

Bibeln och kortleken

Stadsborna som inte ville betala skatt

Djurtämjaren Niculina

Prenumerera på innehåll