Vandalorum Nordicus, Vandalorum Hiperboreis, Vandalorum Borealis, Vandalorum Orientalis, Vandalorum Pannonicus, Vandalorum Silvanus, Vandalorum Ponticus, Vandalorum Banaticus, Vandalorum Carpaticus, Vandalorum Valahicus, Vandalorum Occidentalis eller Florilegium mutabilis, Vandalorum Balcanicus, Vandalorum Iliricus, Vandalorum Romanicus, Vandalorum Italicus, Vandalorum Alpinus, Vandalorum Germanicus, Vandalorum Galicus, Vandalorum Pireneus, Vandalorum Ibericus, Andalusia, Vandalorum Africanis, Geiserik, Hunerik, Thrasamund, Hilderik, Gelimer, Vandalorum Universalis eller Clios upplysningar, Sanna historier, Spörsmål och tolkningar, Märkliga händelser, Kulturellt sammanhang, Vandalorum Vulgaris eller Överflödigt bråte, Cogito ergo stum, Skaldens blunder, Erato, Vandalorum Danubiensis eller Zamolxes viskningar

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 13:40:55','/sv/taxonomy/term/34%2023%2029%2012%202%201%206%2024%2035%2030%203%2013%205%2036%2031%2025%207%2014%2026%2032%2037%2015%204%2027%2016%208%209%2017%2018%2010%2019%2020%2021%2011%2022%2028%2033?page=6') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Cultural studies

Frågeställningar:
- Hur skapas identitet? Vad betyder kön, ras, klass?
- Vad är de konglomerat av attityder, klädstilar och musiksmak som kallas ungdomskultur?
- Hur ska man förstå vår tids populärkultur: som en globalt spridd fördumningsindustri eller som en postmodern variant av en urgammal och i grunden emancipatorisk folklig kultur?

Studieämne
1. identitetspolitik: särskiljande egenskaper (kön, klass, etnicitet, ålder, nationalitet) som utgör materialet i individens skapande av identitet.

Två syn på ansvaret

Det finns två traditioner:
1. De amerikansk influerade, självhjälpsböckerna: allt ansvar läggs på individen.
2. Den marxistisk influerade synen: ansvaret lastas på samhället (struktur, system, makthavare etc)

Avmytologiseringar (1) Upplyssningstiden (Ingrid Elam/ Aftonbladet 9 maj, 2000)

Vi har vant oss vid att betrakta 1700-talet som förnuftets tidsålder, Upplysningens sekel, men det är i lika hög grad upptaget av känslan, och på ett väl så radikalt vis som 1800-talet var. Känslokulten inom tidens populärare genrer som komedi och äventyrsberättelser odlade en sentimental tårkultur som knappast hotade kyrka eller monarki, men som ändå återspeglade intresset för den enskilda individens känslor, vad de uttrycker och hur.

Modell för förändringsarbete. Kotter

- skapa medvetenhet om att förändring är nödvändig
- skapa vägledande koalitioner
- utveckla visioner och strategier
- kommunicera sina visioner för förändring
- ge organisationerna resurser och handlingsutrymme
- ställa upp kortsiktiga mål för att snabbt kunna visa på framgång
- konsolidera uppnådda framgångar och därmed lägga grund för fortsatta reformer
- förankra förändringsprocesserna i organisationskulturen

Spelmannen Marin och den magiska tulpanlöken

 

Livets mening

Naturvetenskapen visar oss inte på någon lösning. Däremot:

1. Marxismen förlägger LM till det timliga och avvisar alla tankar om ett liv bortom detta. I det kapitalistiska samhället är människan alienerad; endast i ett klasslöst socialistisk samhälle ger arbetet henne ett värde. Religionerna är "folkets opium".

Sultanens vizir och kalifens sändebud

     Denna historia har fyra aktörer: en sultan, sultanens visir, en kalif och kalifens sändebud. Den utspelar sig på 1100-talet, i det arabiska väldet [under abbasidernas tid]. Härskare var på den tiden sultanen Tughril. Sultanen rådde nu över Anatolien, Kurdistan Azerbeidjan, Afghanistan, Iran, Irak, Syrien… Han kallades helt enkelt Asiens erövrare. Under sig hade han en mängd lokala furstar och kalifer.

Den stora skräcken under Ramadan

 

Sultanen Alp Arslans och rebellen Youssuf

Det händer att en man står upp en vacker dag.

Han skryter om sin makt och ropar: Här är jag!

Hans rykte varar blott en drömsekund,

Hans död står redan klart och ropar: Här är jag!                             

   

Tre människosyn (ur kd:s perspektiv). Lars Lindén

Lars Lindén tankar om dessa människosyn ("Frihet till gemenskap" / Books-on-Demand, 2010)

1. Den kollektivistiska: ligger till grund för socialismen. Den sätter kollektivets goda framför de enskilda människorna. Den behandlar individen främst som delar av ett kollektiv. Eftersom vi alla är olika, onika, kan vi inte buntas ihop och förses med kollektiva lösningar. 

Prenumerera på innehåll