Vandalorum Nordicus, Vandalorum Hiperboreis, Vandalorum Borealis, Vandalorum Orientalis, Vandalorum Pannonicus, Vandalorum Silvanus, Vandalorum Ponticus, Vandalorum Banaticus, Vandalorum Carpaticus, Vandalorum Valahicus, Vandalorum Occidentalis eller Florilegium mutabilis, Vandalorum Balcanicus, Vandalorum Iliricus, Vandalorum Romanicus, Vandalorum Italicus, Vandalorum Alpinus, Vandalorum Germanicus, Vandalorum Galicus, Vandalorum Pireneus, Vandalorum Ibericus, Andalusia, Vandalorum Africanis, Geiserik, Hunerik, Thrasamund, Hilderik, Gelimer, Vandalorum Universalis eller Clios upplysningar, Sanna historier, Spörsmål och tolkningar, Märkliga händelser, Kulturellt sammanhang, Vandalorum Vulgaris eller Överflödigt bråte, Cogito ergo stum, Skaldens blunder, Erato, Vandalorum Danubiensis eller Zamolxes viskningar

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 12:30:22','/sv/taxonomy/term/34%2023%2029%2012%202%201%206%2024%2035%2030%203%2013%205%2036%2031%2025%207%2014%2026%2032%2037%2015%204%2027%2016%208%209%2017%2018%2010%2019%2020%2021%2011%2022%2028%2033?page=5') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Lördag. Förhållande till det materiella och naturmiljön

- Uppskatta det du har i stället för att oroa dig och klaga över det du inte har.

- Var villig att släppa det du inte längre behöver (Yoga/ Aparigraha - undvik att bli slav under materiella ting)

- Uppskata det du har i stället för att oroa dig och klaga över det du inte har

- Om du inte kan njuta av de du har, hur skulle du då kunna vara lyckligare med mer?

Fredag. Förhållande till sina egna gärningar

- Handla endast efter den maxim, som du vill att den skall bli allmän lag. (M Lönnebo)

- Välj ett ädamål som är större än ditt liv och arbeta för det med högt ställda krav. Då blir det en del av dig medan du fullföljer uppgiften.

- Gör ett budskap av ditt liv. Samhällsförändring sker genom politisk handling, men också genom människans val i vardagen: vad man lägger sin tid på, hur man fördelar ansvar för hushållssysslor, hur man bor och vade man äter etc.

Torsdag. Förhållande till människor och samhället

Människorna
- Undvik dåligt sällskap. Det är bättre att vara ensam änatt var i dåligt sällskap. (G Washington) Även om mänsklig närhet är viktigt för välbefinnandet så kan fel sällskap innebära större stress än ensamheten. Bättre att vara ensam än att må dåligt tillsammans med någon annan.

Staten
- Lev av dina egna resurser, besluta om ditt eget liv och tan ansvar för ditt eget öde. Av staten förvänta du dig bara att den ska ge dig förutsättningarna för detta.

Onsdag. Förhållande till närmiljön

- När du känner tacksamhet mot människor i din närhet fördjupas din relation till dem, även om du inte uttrycker dina känslor.

- Äktenskapets hårdvaluta heter kärlek och omtanke. Se till att handskas lika ansvarsfull med denna resurs som du gör med pengarna i ditt företag. Som du investerar tid, kraft och pengar i det, så måste du satsa på kärleken om du vill att ditt äktenskap ska överleva.

Tisdag. Förhållande till sig själv

- Betrakta dina sår som en gåva. Hur kan man finna sin genius om man inte har blivit sårat? De som inte har några sår har mest otur av alla.

- Guds rike är inom dig. (Lukas 17:21) Att hitta den inre källa vi alla har, att väcka den och låta den leda oss i livet. Den som vill finna källa, måste söka i sitt eget inre och här beträda vägen till höjderna.

- Ställ krav på livet; då blir du också beredd att jobba för det. Man får inget gratis här i livet. (8)

- Var sann mot dig själv och gör det som betyder något för dig.

Måndag. Förhållande till livet, tiden och existensen

- Sök efter livets mening. Misslyckas du med att ta reda på det kommer du att vissnas och förtvina både andligt, själsligt och kroppsligt.

- Försök att upptäcka den universella ordningen som reglerar livet på jorden. Att ignorera den leder till förviring och uppfattningen av livet som meningslös.

- Var medveten om det större Medvetande som du är del av, ty allting är en del av en hellhet där delarna påverkar och är beroende av varandra.

Två psykiska tillstånd. Ludvig Igra

För att utveckling och förändring skall kunna ske måste gamla, etablerade mönster brytas upp och nya sammanfogas och ta form. Tillståndet när ännu inget mönster finns är ett tillstånd av ovisshet. Det är ångestväckande och vi är därför benägna att hålla fast vid gamla mönster.

1. Den depressiva positionen: strävan att samla de egna personlighetsdelarna i ett ständigt pågående försök att bryta deras förskingring. Ett mönster har tagit form, ett sammanhang och en mening har skapats.

Vandalernas kungar

Wisimar (? - † 335)
Godigisel (359–406)
Gunderic (407–428)
Geiseric (428–477)
Huneric (477–484)
Gunthamund (484–496)
Thrasamund (496–523)
Hilderic (523–530)
Gelimer (530–534)

Vänskapens komponenter. Aristoteles

- Vänner måste känna glädje över varandras sällskap
- De måste kunna ha nytta av varandra
- De måste tillsammans stå i det godas tjänst

Herdefesten Palilia (21 april)

Den dagen åt romarnas förfäder lammkött och ystade ost med kalvlöpe. Det var dagen när själva Rom grundades då en fåra plöjdes med ett särskilt årder försett med en bronsskoning. Ådret drogs av en oxe och en ko, både vita. I fåran placerades heliga stenar och med tiden restes över fåran en mur och stadsportar. En av dessa portar kallades Porta Mugonia (= Råmarporten).

Prenumerera på innehåll