Vandalorum Nordicus, Vandalorum Hiperboreis, Vandalorum Borealis, Vandalorum Orientalis, Vandalorum Pannonicus, Vandalorum Silvanus, Vandalorum Ponticus, Vandalorum Banaticus, Vandalorum Carpaticus, Vandalorum Valahicus, Vandalorum Occidentalis eller Florilegium mutabilis, Vandalorum Balcanicus, Vandalorum Iliricus, Vandalorum Romanicus, Vandalorum Italicus, Vandalorum Alpinus, Vandalorum Germanicus, Vandalorum Galicus, Vandalorum Pireneus, Vandalorum Ibericus, Andalusia, Vandalorum Africanis, Geiserik, Hunerik, Thrasamund, Hilderik, Gelimer, Vandalorum Universalis eller Clios upplysningar, Sanna historier, Spörsmål och tolkningar, Märkliga händelser, Kulturellt sammanhang, Vandalorum Vulgaris eller Överflödigt bråte, Cogito ergo stum, Skaldens blunder, Erato, Vandalorum Danubiensis eller Zamolxes viskningar

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 13:39:52','/sv/taxonomy/term/34%2023%2029%2012%202%201%206%2024%2035%2030%203%2013%205%2036%2031%2025%207%2014%2026%2032%2037%2015%204%2027%2016%208%209%2017%2018%2010%2019%2020%2021%2011%2022%2028%2033?page=4') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Fyra civilisationsstadier. JJ Bachofen

Antropologen Johann Jakob Bachofen skrev i sin studie, ”Muttererecht” (1861), att alla mänskliga civilisationers ursprung byggde på dessa stadier:
1. matriarkat
2. moderskulten
3. ett dionysisk övergångsstadium
4. patriarkatet

Esoteriska termer

mandala (sanskrit. cirkel): en cirkel med en mittpunkt (bindu) och fyra öppningar. Den symboliserar den vägledande gudomen (ishta-devata), men kan anvädas som en symbol för sin egen uppfattning av den yttre och den inre världen, sin världsbild. I denna sista betydelse illustrerar m. både kosmos och självet. Den utgör en form som kan tjäna för att stärka viljan och göra den målinriktad. Den är en sinnesmodell för att fövandla/ (bli) sig själv. M:s fyra vägar till förverkligande är: frälsning, befrielse, upplysning och uppvaknande.

Konstnären. Kroppens betydelse

- Själens konstnärliga impuls är möjligt blott genom kroppens medverkan. Den konstnärliga uttrycksformen kan endast då bli till ett själens språk, när genom den rytmer bringas i svängning, vilka någonstedes i korppen bringar analoga rytmer i medsvängning. För att fatta det väsentliga i all konst, måste man alltid uppta mera med kroppen än man vet och vill erkänna. (Bô Yin Râ)

Konstnären. Litteraturen

- Litteraturens syfte och självpåtagna uppgift är att skriva in den personliga, upplevda tiden i den kosmiska och objektiva tiden. (Paul Ricoeur)

- Den har en existentiell funktion: sökandet efter lättheten som ett svar på livets tyngd. I dess gränslösa värld finns alltid andra vägar, splitternya eller uråldriga, att utforska stilar och former som kan förädra vår världsbild.

Konstnären. Konsten

- Konsten bygger broar mot vår sinnlighet, och vår sinnlighet inpräntar sina mönster i konsten: broarna är desamma för alla som går på dem (eller väljer att inte göra det), de finns till objektivt, även om olika vandare har olika uppfattning om deras längd och deras riktning (Ana-Maria Narti)

- Konsten är alltid möte, dialog, rörelse och det viktigaste leden är inte vad eller vem vi möter, utan hur mötet äger rum, vad som händer mellan oss och verket i de stunder vi rör vid varandra. (Ana-Maria Narti)

Konstnären. Författaren

- Hans uppgift är inte att framlägga trosbekännelser, utan att framställa trovärdigheter. Inte på lek, utan som besvärjelser: för att avslöja, framkalla och skänka styrka. (Lars Gyllensten)

Konstnären. Dikten

- Dikten kan vara utopi - en dröm, en hägring - men ändå revolutionär. Den kan vara satir och kritik. Med bitande hån vända sig mot maktfullhet. Visa människors rädsla för makten och deras rädsla att förlora makten. Allt dett kan dikten göra. Bara den inte ger poliktierna ett handtag. Den måste stå fri, fastän den är bunden; oberoende, fastän den är beroende. Den ska inte vara understödjande på kort sikt. (Ragnar Thoursie)

Hedonist. Passion

- Passion, spänning och tillit är viktiga, läkande ingredienser som man behöver en dos av varje dag. Och de kan komma till någon så enkelt som genom att man gör anspråk på sin rätt att ha lite nöje och glädje i livet just nu - inte som någon vag hågkomst från förr, utan just nu.

Hedonist. Njutning

- Lev och njut och du är vis, ty ditt liv går inte i repris. Just så. Vad spelar det för roll om man blir hundra år om man väljer det trygga, trista framför det som kittlar lite under tiden?

Söndag. Förhållande till konst, kunskap och kultur

- Tappa inte ur sikte de grundläggande värden för livets existens. I en tid av ytlighet och föflackning, förvirring och tomhet, leda och ensamhet finns det stor risk för psykisk ohälsa.

Prenumerera på innehåll