Vandalorum Nordicus, Vandalorum Hiperboreis, Vandalorum Borealis, Vandalorum Orientalis, Vandalorum Pannonicus, Vandalorum Silvanus, Vandalorum Ponticus, Vandalorum Banaticus, Vandalorum Carpaticus, Vandalorum Valahicus, Vandalorum Occidentalis eller Florilegium mutabilis, Vandalorum Balcanicus, Vandalorum Iliricus, Vandalorum Romanicus, Vandalorum Italicus, Vandalorum Alpinus, Vandalorum Germanicus, Vandalorum Galicus, Vandalorum Pireneus, Vandalorum Ibericus, Andalusia, Vandalorum Africanis, Geiserik, Hunerik, Thrasamund, Hilderik, Gelimer, Vandalorum Universalis eller Clios upplysningar, Sanna historier, Spörsmål och tolkningar, Märkliga händelser, Kulturellt sammanhang, Vandalorum Vulgaris eller Överflödigt bråte, Cogito ergo stum, Skaldens blunder, Erato, Vandalorum Danubiensis eller Zamolxes viskningar

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 12:29:24','/sv/taxonomy/term/34%2023%2029%2012%202%201%206%2024%2035%2030%203%2013%205%2036%2031%2025%207%2014%2026%2032%2037%2015%204%2027%2016%208%209%2017%2018%2010%2019%2020%2021%2011%2022%2028%2033?page=3') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Den helige Simion och den kloka tuppen

Det sägs att det är den helige Simion som har hand om vindarna på vår jord. Han brukar hålla dem instängda i en stor tunna och han släpper ut dem, då han tycker att det är dags för det. Det sägs också att en gång i tiden hade han ett barn som dog. Då blev hans själ så fördärvad att den helige Simion ilsknade till och inte längre vill släppa ut vindarna ur tunnan. Han sade till Gud:

- Eftersom Du tog mitt barn vill jag inte låta vindarna blåsa fritt.

Vår Skapare försökte övertala honom. Han skickade andra heliga män till honom för att medla, men Simion lät sig inte påverkas:

Brittsommar

Perioden mellan 29 september och 14 oktober, då vädret väntas bli varmare, har olika namn. I Sverige kallas det brittsommar. I andra europeiska länder kallas det Indian summer, l’été indien, Altweibersommer och så vidare. I Rumänien heter det här kortvariga mildvädret Mihais sommar.

Historien om Februari

Det var en gång en gammal farbror som hade tolv söner. De hette Januari, Februari, Mars, April och så vidare. Februari barnet vad det minsta av alla; och det mest bortskämda. Gubben ägde en vinodling. När vindruvorna mognade hjälpte hans söner åt att plocka och bära hem druvklasarna. De tänkte pressa dem och samla druvsaften i en tunna. Men innan dess, kom alla överens om att dela vinet mellan sig så att var och en skulle få lika mycket att dricka.

Crivăţul

Den rumänska crivăţul kan liknas vid den skandinaviska nordanvinden. Med skillnaden att där nere vid Donau, blåser den uteslutande under vintern.

Rävens listighet och människans skicklighet

Även den här händelsen utspelades vid den tid då jorden var nyskapad och djuren levde i grannsämja med människan. Djuren hade ännu inte fått de egenskaper de har idag. Därför kallade Gud alla varelser till sig en vacker dag. Han fullbordade sitt verk genom att tilldela var och en specifika vanor och drag som skulle skilja dem från varandra. De sista som infann sig framför Guds anlete var räven och människan. Skaparen vände sig till räven först:
- Till dig skänker jag listighet. Tack vare den kommer du att klara dig bra i livet.

Björnen, räven och åsnan

Det sägs att, när Gud skapade världen med allt som syns på jordens yta saknade djuren både öron och svans. Först långt senare tänkte Gud fader att de skulle få dessa prydnader. Så kom det sig att Han en dag blåste i sitt himmelska horn och kallade till sig djuren från alla väderstreck. De samlades utan dröjsmål framför den Allsmäktige och väntade på att få sina gåvor. Gud började tilldela öron och svans till vartenda djur som kom till Honom. Var och en fick sina attribut, som de blev mycket stolta över.

Syddshelgon från Italien

advokater: Sankte Ivo, Sankte Bruno
aktörer (tragiska) : Sankta Pelagia
aktörer (comiska) : Sankte Genesius
ammor: Sankta Agatha
apotekare: Sankte Emilianus
arkitekter: Sankta Ana
artillerister: Sankta Barbara
bagare: Sankte Omobono
bankirer: Sankte Matteus
barnmorskor: Sankta Delibera
bilister: Sankte Kristofer
bokbindare: Sankte Carlo Borromeo
bok- och pappershandlare: Sankte Johan av Gud
brandmän: Sankta Barbara
bryggare: Sankte Arnoldus
bärare: Sankte Aquilius, Sankte Kristofer
charkuterister: Sankte Bartholomeus
delikatesshandlare: Sankte Antonius

Om geternas öde. Sture Linnér

I en nottis till Michael Pellos bok, "Bysantinska porträtt" skriver Sture Linnér detta om geterna: "folk av thrakiskt ursprung. En del av deras land erövrades av romarna på kejsar Augustus tid, och kort därefter ockuperade sarmaterna deras områden i nuvarande södra Ryssland, varefter geterna försvann ur historien."

Antites: Enligt bl.a. rumänska historiker, geterna (eller dakerna) försvan inte alls ur historien, utan sammansmälte de med de romerska erövrarna och gav upphov till förfäderna till dagens rumänska folk.

Dödssynderna. (enligt skolastiken)

1. högmod (superbia)
2. girighet (avaritia)
3. vällust (luxuria)
4. avund (invidia)
5. frosseri (gula)
6. vrede (ira)
7. likgiltighet (acedia)

Sakrala ortnamn

Förkristna sakrala ortnamn kan syfta på:
1. förkristna gudar: Torslunda, Frösvi, Odensberga
2. heliga platser eller byggnader: Vi, Hov, Harg

Prenumerera på innehåll