Vandalorum Nordicus, Vandalorum Hiperboreis, Vandalorum Borealis, Vandalorum Orientalis, Vandalorum Pannonicus, Vandalorum Silvanus, Vandalorum Ponticus, Vandalorum Banaticus, Vandalorum Carpaticus, Vandalorum Valahicus, Vandalorum Occidentalis eller Florilegium mutabilis, Vandalorum Balcanicus, Vandalorum Iliricus, Vandalorum Romanicus, Vandalorum Italicus, Vandalorum Alpinus, Vandalorum Germanicus, Vandalorum Galicus, Vandalorum Pireneus, Vandalorum Ibericus, Andalusia, Vandalorum Africanis, Geiserik, Hunerik, Thrasamund, Hilderik, Gelimer, Vandalorum Universalis eller Clios upplysningar, Sanna historier, Spörsmål och tolkningar, Märkliga händelser, Kulturellt sammanhang, Vandalorum Vulgaris eller Överflödigt bråte, Cogito ergo stum, Skaldens blunder, Erato, Vandalorum Danubiensis eller Zamolxes viskningar

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 12:28:21','/sv/taxonomy/term/34%2023%2029%2012%202%201%206%2024%2035%2030%203%2013%205%2036%2031%2025%207%2014%2026%2032%2037%2015%204%2027%2016%208%209%2017%2018%2010%2019%2020%2021%2011%2022%2028%2033?page=1') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Om idéimporter

Ideologier (som marxism, postmodernism, dekonstruktion etc) importerade från Europa till USA, yxas till för att passa som ”teori och metod” i amerikanska universitetskurser. Följder:
- Isolerad från en politisk offentlighet löper kritisk-teoretisk verksamhet risk att reifieras till mental lyxkonsumtion för de redan privilegierade
- Den politiskt utmanande kärnan i dem teknifieras och slipas ned till repeterbar men tandlös pedagogik.

Om gnosticism

- Gnosticism (gnosis = kunskap): djupgående förvandlingsprocess av medvetandet där man succesift når fram till en sannare kunskap om jaget och den mänskliga naturen.

Gnostiska grundtankar

- idén om själens öde: dess fall och främlingskap, hemlängtan och strävan tillbaka till det förlorade paradiset.
- dualistisk världsåskådning: världen är ond och mörk, himlen är god och ljus; mörkret är död, ljuset är liv o.s.v.
- människans lott: han är bärare av det himmelska ljuset, men henne själ är fånge i kroppen/ materien.
- vattnets/ källans symbolik: vattnet i källan är ursprunget till liv; källan är bilden för det högsta goda
- Livet är en cirkelrörelse, och inte linjär som i den apokalyptiska beskrivningen
- frälsningens ögonblick är nu, och inte då himmel och jord förgås

Johannes av korset. Några tankar/ dogmer

- Johannes av korset delar visionerna i tre: kroppsliga, imaginära och intellektuella.
- Det gudomliga bor i tomheten.
- Det är viktigt att människan ingenting har i händerna när hon tar emot det gudomliga.
- Världen måste bli ingenting för människan och hennes hjärta ska kunna rymma Gud. (Han kallaS ibland “doktor ingenting”)
- Passiviteten är något positivt: den passiva natten omfattar människans hela sinnliga och andliga liv och infaller när Gud vill lyfta en människa upp till fullkomningen och till föreningen med Sig.

Swedenborgmystiken. Några tankar/ dogmer

- Det finns en överensstämmelse å ena sidan, mellan naturliga, andliga och gudomliga ting, å andra sidan mellan de språkliga beteckningarna för dessa ting. De står till varandra i förhållandet urbild, avbild, skuggbild.
- Det finns två rike: det himmelska (med hängivenhet för det goda, i människans hjärta) och det andliga (med tillgivenhet för det sanna, i människans lungor/andning)
- i människans himmelska riket styr viljan genom känslor av hängivenhet för det goda, de som hör till kärleken.

Hedniska myter i kristendomen. Anita Goldman (Våra bibliska mödrar, Stklm, 1988)

- Eva kom till jorden genom en man som har, på djävulens/ ormens initiativ, fört in synden i den goda, manliga världen – i Paradiset. I denna skapelseberättelse förnekas kvinnan som livgivande och födande. Hon gör i stället ondskan tydlig, exponerar synden och störtar mannen i fördärvet. Hennes födande funktion omtalas först efter syndafallet. (Detta förnekande av kvinnans livgivande gåvor utgör ett fundament för den västerländska kulturen)

Liberalismens huvudprinciper (Svante Nycander)

Liberaler tänker olika om mycket, men håller ändå fast vid visa huvudprinciper:
- Sekularism: religiösa argument hör inte hemma i politiska frågor. Förnuftet ska styra.
- Universalism: man tillbakavisar krav från olika kollektiv (nation, klass, skrå, församling) som vill bestämma inte bar hur individen ska handla och leva, utan också hur han eller hon ska tänka och känna. Universalism och individualism hör ihop.
- Konstitutionalism: den politiska makten ska vara kontrollerad utövad enligt lagen.

Familjeföretagetas generationer.

Tre generationer i en familjeföretag (kännetecken)
1. Den första: hårt arbete och kreativitet. Den som startar företaget
2. Den andra: förvaltar och utvecklar
3. Den tredje: lever lyxliv på de tidigare generationernas arbeten. Den i regel förstör familjeföretaget och har ingen aning om vilka idéer och principer som låg bakom den första generationens arbete.

Nya samtida kulturfenomen

Några förändringar
- Identiteten har blivit något som man ”väljer” snarare än ”växer in i”.
- Kulturen ses inte längre som något fint alternativt fördärvligt som kan konsumerar på sin fritid, utan som ett vitalt inslag i produktionen av den egna identiteten.

Om idéimporter

Ideologier (som marxism, postmodernism, dekonstruktion etc) importerade från Europa till USA, yxas till för att passa som ”teori och metod” i amerikanska universitetskurser. Följder:
- Isolerad från en politisk offentlighet löper kritisk-teoretisk verksamhet risk att reifieras till mental lyxkonsumtion för de redan privilegierade
- Den politiskt utmanande kärnan i dem teknifieras och slipas ned till repeterbar men tandlös pedagogik.

Prenumerera på innehåll