Vandalorum Nordicus, Vandalorum Hiperboreis, Vandalorum Borealis, Vandalorum Orientalis, Vandalorum Pannonicus, Vandalorum Silvanus, Vandalorum Ponticus, Vandalorum Banaticus, Vandalorum Carpaticus, Vandalorum Valahicus, Vandalorum Occidentalis eller Florilegium mutabilis, Vandalorum Balcanicus, Vandalorum Iliricus, Vandalorum Romanicus, Vandalorum Italicus, Vandalorum Alpinus, Vandalorum Germanicus, Vandalorum Galicus, Vandalorum Pireneus, Vandalorum Ibericus, Andalusia, Vandalorum Africanis, Geiserik, Hunerik, Thrasamund, Hilderik, Gelimer, Vandalorum Universalis eller Clios upplysningar, Sanna historier, Spörsmål och tolkningar, Märkliga händelser, Kulturellt sammanhang, Vandalorum Vulgaris eller Överflödigt bråte, Cogito ergo stum, Skaldens blunder, Erato, Vandalorum Danubiensis eller Zamolxes viskningar

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('54.221.145.174','2019-06-25 11:31:22','/sv/taxonomy/term/34%2023%2029%2012%202%201%206%2024%2035%2030%203%2013%205%2036%2031%2025%207%2014%2026%2032%2037%2015%204%2027%2016%208%209%2017%2018%2010%2019%2020%2021%2011%2022%2028%2033') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-06-25' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-06-18' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-06-25' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-06' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Exodus

 

Den store guden Zeus i himlens varma ström

Captatio benevolentiae

 

Min högvördade musa, ursäkta att jag kommer

Kvinnans ovanliga egenskaper

Alla vet hur det gick till når Gud skapade kvinnan av Adams revben medan han sov. Fast jag är inte så säker på att denna historia är riktigt sann. Enligt en gammalt rumänsk sägen var handlingen lite annorlunda. Att det var mannen som skapades först kan vara sant. Men när Gud ville skapa en kvinna då märkte Han att det inte fanns något material kvar. Allt var förbrukat! Då plockade Han månens rundhet, solstrålarnas ljus, vågornas böljande, grenverkets vajande, svalans spenslighet, blommornas doft och hindens kärleksfulla blick.

Tankar om historien. Em Cioran (Historia och utopi)

- Det finns en kvalitativ hierarki i fråga om imperier: mongolerna och romarna underkuvade inte andra länder av samma orsaker, och deras erövringar behandlades inte på samma sätt. Icke desto mindre var de i lika hög grad experter på att eliminera en motståndare genom att reducera honom till en avbild av dem själva.
- Varje civilisation anser att dess levnadssätt är det enda riktigt, det enda tänkbart samt att man måste omvända världen och påtvinga den detta. Ryssarna anser att de tillkommer dem att frälsa världen, i första hand västerlandet, på grund av dess moraliska förfall.

Drivkrafter bakom imperiernas byggande. Em Cioran

- Det romerska imperiet skapades av en stad.
- England grundade sitt välde för att råda bot på trängseln på sin ö.
- Tyskand försökte bygga upp sitt för att inte kvävas på ett överbefolkat territorium.
- Ryssland rättfärdigade sina expansionsplaner genom att hänvisa till sitt enorm landsområde. ”Eftersom jag redan har tillräckligt, varför skulle jag inte skaffa mig för mycket?"

Västerlandets förfall. O Spengler

Under historiens gång har existerat åtta kulturer som alla – precis som de biologiska organismerna – har genomgåt samma stadier (födelse, ungdom, blomstring, nedgång och död). Dessa kulturer är: egyptisk, judisk, grekisk-romersk, (bysantin), arabisk, indisk, kinesisk, västerländsk.

Varje kultur hade sin egen form, med sin egen idé, sina egna passioner, sitt eget liv, viljande, kännande, sing egen död. De hade nya uttrycksmöjligheter, som träde fram, mognade och vissnade.

Spenglers moståndare:

- Collingwood (historiefilosof): försummande av historiska förklaringar i form av människans motiv
- Wittgenstein & von Wright: felaktiga fakta, logikbrister
- Jakob Popper: schematism, förenkling

Rysslands historia. (Olika författare)

- Det moskovitiska slaveriet skiljer sig från alla övriga däri att det förutom kränkningarna och förtrycket utsätter det underkuvade folket för ständiga förödmjukelser. Med alla Orientens despoter som förebild omhuldar tsarregimen yttre tecken på underkastelse och ödmjukhet och älskar att såra slavens mänskliga värdighet.

Två visioner om civilisationernas historia

1. Den materialistiska. Den har två varianter:
- den marxistiska fäster sig vid de sociala förhållandenas avgörande betydelse. Kulturen betraktas som en gen sfär, vid sidan av eller som överbyggnad ovanpå de materiella/ sociala strukturen.
- annalernas skolan (återiför det kulturella/ ideella på det materiella): Det är den mer eller mindre orörliga geografin eller befolkningsförhållandena som bestämmer det mänskliga handlandet.

Den modiga steglitsen

En gång för länge sedan råkade det bli en förfärlig vinter på jorden. Blåsten täppte till dalarna med snö och byggde mjölkvita åsar lite varstans. Människorna vågade inte gå ut ur sina bostäder. Det var så kallt att äggen sprak i korpens bo, sade man. Jämmer och skräck spred sig i världen.

Prenumerera på innehåll