• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 13:19:41','/sv/content/vasterlandets-forfall-o-spengler') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Västerlandets förfall. O Spengler

Under historiens gång har existerat åtta kulturer som alla – precis som de biologiska organismerna – har genomgåt samma stadier (födelse, ungdom, blomstring, nedgång och död). Dessa kulturer är: egyptisk, judisk, grekisk-romersk, (bysantin), arabisk, indisk, kinesisk, västerländsk.

Varje kultur hade sin egen form, med sin egen idé, sina egna passioner, sitt eget liv, viljande, kännande, sing egen död. De hade nya uttrycksmöjligheter, som träde fram, mognade och vissnade.

En kultur föds i det ögonblick då en mäktig mentalitet vaknar och skapar en gestalt av det gestaltlösa, något begränsat och förgängligt af det gränslösa och förblivande. Dess blomstring ske inom ett begränsat landskap och förblir bunden till detta. När denna mentalitet har förverkligat alla sina möjligheter i form av folk, språk, trossystem, konstarter, stater, vetenskaper, då dör den.

Varje kultur står i en djupt symbolisk och nästan mystisk relation till det utsträckta rummet vari den söker sitt förverkligande. När målet nåtts och idén fullbordas, de inre möjligheternas spektrum fått sitt yttre förvekligade, då stelnar plötsligt kulturen; den vissnar, dess krafter bryts – den övergår till civilisation. Det är det som vi upplever med egyptism (elinism), bysantinism, mandarinvälde.