• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 13:52:17','/sv/content/tva-visioner-om-civilisationernas-historia') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Två visioner om civilisationernas historia

1. Den materialistiska. Den har två varianter:
- den marxistiska fäster sig vid de sociala förhållandenas avgörande betydelse. Kulturen betraktas som en gen sfär, vid sidan av eller som överbyggnad ovanpå de materiella/ sociala strukturen.
- annalernas skolan (återiför det kulturella/ ideella på det materiella): Det är den mer eller mindre orörliga geografin eller befolkningsförhållandena som bestämmer det mänskliga handlandet.
2. Den idealistiska. Människan träffar val och agerar utifrån sina föreställningar om världen. Dessa omsätts till lagar, institutioner och tvingande procedurer. => Det är medvetandet som bestämmer varat. Man ser även de materiella strukturerna som kulturella konstruktioner. De existerar bara genom att begreppsliggöras; de finns egentligen inte annorlunda än som konceptualiseringar. Kulturen associeras men linsen/ koden, dvs. med system av betydelser, meningsbärande strukturer etc.