• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 12:18:49','/sv/content/tva-uppfattningar-om-vardens-hierarki-lars-linden') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Två uppfattningar om värdens hierarki. Lars Lindén

Lars Lindén skriver i sin bok, "Frihet till gemenskap" (Books-on-Demand, 2010) att det finns två typer av svar på frågan "Är alla värden lika goda?":

1. Neutralitetssynpunkten (Gordon Allport): Man anser att den som anluter sig till ett värde kan inte upphöja sig till domare över någon annat värde. Ingen kan utgå från att det ena livsmålet/ livsvärdet (dvs. ett bestämt sätt att leva på) är bättre än ett annat. Det är det sätt på vilket en person engagerar sig som är det avgörande.

2. Villkorbestämdsynpunkten (LL): Situationen i omvärlden medför att vissa former av livsaktivitet blir särskilt viktiga, andra former negativa. Människan bör välja vissa livsmål framför andra för att världen har behov av dem. Därför kan man inte välja helt fritt efter lust och fallenhet.