• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('54.221.145.174','2019-06-25 11:53:35','/sv/content/tva-typer-av-relationer-mellan-stat-och-kyrka') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-06-25' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-06-18' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-06-25' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-06' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Två typer av relationer mellan stat och kyrka.

Statens inställning till religion i två europeiska länder:

1. I Frankrike: späning - staten  aktivt och tydligt bekämpar kyrkans makt och religionens inflytande över medborgarnas sinnen. Därför sägs ibland att F inte har tre, utan fyra religioner: kristendom, judendom, islam och... sekularism.

2. I Sverige: harmoni - De kristna samfunden och liberalismen har inte råkat i fiendskap. Demokratin och liberalismen fötts och närts av religiös gemenskap. D står på kristendomens axlar, från Geijers liverala personlighetsfilosofi till den medborgarfostrande frikyrkorörelsen.