• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 12:04:01','/sv/content/tva-typer-av-existentialism-lars-linden') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Två typer av existentialism. Lars Lindén

Lars Lindén särskiljer i sin bok, "Frihet till gemenskap" (Books-on-Demand, 2010) två typer av existentialism: 

1. Den humanistiska anser att människan formar sin mening själv. HE betonar människans frihet och val på bekostnad av en sund insikt om motpolen, dvs nödvändighet och determinism.

2. Den religiösa påstår att människans mening finns, individens uppdrag är att finna den. RH betonar gränserna för människans existens. Man kan inte bortse från sådana realiteter som hinder, möjligheter eller konsekvenser. Frihet är ett svårgripbart och bedrägligt begrepp, såvida det inte balanseras av plikt och nödvändighet.

HR hävdar att den HE är högmodig eftersom den inbilar sig att individen står i universums centrum och uppmuntrar till en blind jakt efter individuella rättigheter och frihet, något som kan endast leda till katastrof.