• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 12:06:19','/sv/content/tva-tolkningstraditioner-kg-hammar') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Två tolkningstraditioner. KG Hammar

Ur ett visst perspektiv finns det två förhållningssätt gentemot en litterär text:

1. Den fundamentalistiska anser att texten ställer oss inför frågan vad som exakt hände en gång i tiden. Den vägrar att se det mångtydiga och mångbottnade.

2. Den hermeneutiska (postmoderna) hävdar att textens fråga handlar mer om vad set innebär att var människa här och nu. Man betonar mångtydighet och tolkning på flera plan. Man kommer inte åt "sanningen" bara genom att tydliggöra förståelsen av ytplanet. Det handlar om en konstart, konsten att läsa mellan raderna.