• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 14:02:07','/sv/content/tva-psykiska-tillstand-ludvig-igra') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Två psykiska tillstånd. Ludvig Igra

För att utveckling och förändring skall kunna ske måste gamla, etablerade mönster brytas upp och nya sammanfogas och ta form. Tillståndet när ännu inget mönster finns är ett tillstånd av ovisshet. Det är ångestväckande och vi är därför benägna att hålla fast vid gamla mönster.

1. Den depressiva positionen: strävan att samla de egna personlighetsdelarna i ett ständigt pågående försök att bryta deras förskingring. Ett mönster har tagit form, ett sammanhang och en mening har skapats.

2. Den schizo-paranoida positionen (mogen): strävan efter det ovissa, mångtydiga och integrerade (som vi gör när vi tolkar konst och litteratur också). Förmågan att kunna vänta och se vad som så småningom ta form av alla fragment och lösa trådar.

Dialektiken mellan dessa två positioner, mellan fragmentering och integrering är en förutsättning för vitalitet och förändring. Den metafor som uttrycker detta växelspel är uttåget ur Egypten: Israelfolkets liv i exil innebär ångest orsakat av förändring, men även nyfikenhet och begär efter kunskap (som får oss att gryta upp från det säkra, trygga och välkända)