• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('54.221.145.174','2019-06-25 12:17:13','/sv/content/tva-forhallningssatt-gentemot-demokrati-amy-gutman') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-06-25' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-06-18' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-06-25' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-06' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Två förhållningssätt gentemot demokrati. Amy Gutman

Churchills klassiska aforism: demokrati är den sämsta styrelseformen om man undantar alla de andra. De konservativa varnar för en övertro på demokratins inneboende moraliska kraft. Men att reducera den till en värdeneutral metod är en historisk reträtt. Motsättningen kan sammanfattas så här:

1. Den negativa synsättet (elitistiskt, pessimistiskt): Anser att, ett beslut fattat i demokratisk ordning medför inte ingen legitimitet i sig. Det kan vara dumt, kortsiktigt och omoraliskt ändå. Därför måste det finnas fristående instanser (överhus, domstolar, etiska råd) som i vissa avgörande frågor har makten att gå mod den allmänna viljan.

2. Den positiva (populistiskt, utvecklingsoptimistiskt): Det finns ingen garanti för att en elit (lorder i överhus, domare, vetenskapsmän) skulle fatta bättre och klokare beslut än folkmajoriteten

Fördelen med demokrati är att både elit och folk sammanbinds i ett gemensamt ställningstagande för alla människors lika värde.