• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 14:08:54','/sv/content/tre-tankare-om-det-tragiska-i-modern-tid-eagleton') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Tre tänkare om det tragiska i modern tid. Eagleton

Det tragiskas innebörd formulerad av tre 1800-tals tänkare:

1. Hegel är modernitetens store tragiske filosof genom at ge lidandet en historisk mening.

2. Schopenhauer är tragikomiska modernismens tänkare som klipper av bandet med all logocentrisk historiesyn och förnekar lidandets menning. (Det är denna vision som Beckett, Thomas Bernhard och många andra för vidare i sina verk.)

3. Nietzsche formulerar kritiken av moderniteten annorlunda. Han ser det tragiska i dess dionysiska form som en utväg ur en abstrakt och gudlös modernitet.