• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 13:45:53','/sv/content/tre-manniskosyn-ur-kds-perspektiv-lars-linden') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Tre människosyn (ur kd:s perspektiv). Lars Lindén

Lars Lindén tankar om dessa människosyn ("Frihet till gemenskap" / Books-on-Demand, 2010)

1. Den kollektivistiska: ligger till grund för socialismen. Den sätter kollektivets goda framför de enskilda människorna. Den behandlar individen främst som delar av ett kollektiv. Eftersom vi alla är olika, onika, kan vi inte buntas ihop och förses med kollektiva lösningar. 

Den fokuserar på människans materiella behov och ser gudstron som ett opium för folket. KD inser att människan också är en andlig varelse med andliga behov. Det andliga sökandet och viljan att ställa existentiella frågor är i sig naturligt och snarare ett sundhetstecken.

 

2. Den individualistiska: ligger till grund för liberalismen. Den fokuserar alltför ensidigt på individen, där den enskildes frihet och oberoende är det allra viktigaste. Detta fångar inte komplexiteten i den mänskliga natureen och för dessutom med sig en negativ syn på gemenskaper. Familjen t.ex. anses begränsa den individuella friheten. 

 

3. Den personalistiska: delas av Kd. Den betonar alla slags naturliga genenskaper. De utgör inget hot mot den individuella friheten, utan de är ofta en förutsättning för att en människa ska kunna förverkliga sina drömmar.