• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 12:52:49','/sv/content/tisdag-forhallande-till-sig-sjalv') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Tisdag. Förhållande till sig själv

- Betrakta dina sår som en gåva. Hur kan man finna sin genius om man inte har blivit sårat? De som inte har några sår har mest otur av alla.

- Guds rike är inom dig. (Lukas 17:21) Att hitta den inre källa vi alla har, att väcka den och låta den leda oss i livet. Den som vill finna källa, måste söka i sitt eget inre och här beträda vägen till höjderna.

- Ställ krav på livet; då blir du också beredd att jobba för det. Man får inget gratis här i livet. (8)

- Var sann mot dig själv och gör det som betyder något för dig.

- Din inre dialog framkallar en fysiologisk förändring. Varje tanke leder till en kroppslig reaktion. Man reagerar inte på vad som händer utanför oss utan på hur man internaliserar det. Det betyder att du har kraften att påverka och kontrollera din egen självbild

- Sikta mot stjärnorna för att nå trädstopparna. Ingen utveckling sker utan ansträngningar, uppoffringar och smärtsamma bortval.

- Låt dig inte styras av yttre påverkan, utan av din egen auktoritet. Följ inte blint konventionerna, utan utveckla ett självständigt samvete.

- Fyll ditt liv med goda tankar. Släpp in det goda i ditt liv och det onda försvinner. Det finns ont omkring oss, men se dig själv som en transformator som omvandlar det onda till det goda.

- Helighet och balans hör ihop. Förmågan att ge sig hän bygger på behärskning, avgränsning

- Bring ditt väsen till helhet. (Martin Buber)