• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 14:24:37','/sv/content/tankar-om-historien-em-cioran-historia-och-utopi') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Tankar om historien. Em Cioran (Historia och utopi)

- Det finns en kvalitativ hierarki i fråga om imperier: mongolerna och romarna underkuvade inte andra länder av samma orsaker, och deras erövringar behandlades inte på samma sätt. Icke desto mindre var de i lika hög grad experter på att eliminera en motståndare genom att reducera honom till en avbild av dem själva.
- Varje civilisation anser att dess levnadssätt är det enda riktigt, det enda tänkbart samt att man måste omvända världen och påtvinga den detta. Ryssarna anser att de tillkommer dem att frälsa världen, i första hand västerlandet, på grund av dess moraliska förfall.
- Ju mer civiliserad ett imperium blir, desto fler blir de självmotsägelser som leder till dess fall. Med sin sammansatta, heterogena struktur kräver det terrorprincipens sammanhållande kraft för att kunna bestå.
- Man viner genom att förlora. Sålunda kunde Grekland inte vinna framgång inom tankens domäner förrän landet upphörde att vara en stormakt eller ens en nation.
- Varje civilisation börjar med barbarernas aggressiva aktion, som de motiverar med något ideal något myt, ideologi eller princip. Sedan försvinner gradvis tron på absolutet och humaniseras vanorna. En nation utslocknar då inte längre reagerar för fanfarerna: Dekadansen är trumpetens död. Endast misslyckade folk närmar sig det mänskiga idealet: de andra, de som lyckas, bär stigmat av sin ära, sin förgyllda djuriskhet
- Idag står västerlänningarna närmare Dostojevskijs figurer än ryssarna själva gör (…) de är ”onda andar”, men försvagade av resonemang och betänkligheter, av subtila samvetskval och av tusentals frågeställningar – dessa tvivlets martyrer, som bländas och tillintetgörs av sin egen villrådighet.
- En nation behöver ett visst mått av terror för att kunna överleva och utvecklas. I längden gynnas de förslavade nationerna, som medan de samlar krafter och illusioner lever i framtiden, i hoppet. Men vad kan man väl hoppas på i ett fritt samhälle där slapphet frodas? Demokratin är ett mirakel som ingenting har att erbjuda, på samma gång ett paradis för folket och dess grav.