• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 12:31:32','/sv/content/tankar-om-en-litterar-kanon-mikael-lofgren') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Tankar om en litterär kanon. Mikael Löfgren

Några av ML:s tankar urplockade ur hans bok, "Sorgens globala diktatur" (Atlas, 2002):

- Västerländska intellektuella intar en paradoxal hållning gentemot K: å ena sidan genomskådar de K som en kulturell konstruktion, å andra sidan hänvisar de till den i sin dagliga verksamhet som lärare, förskare, kritiker etc. Kan K vara död som ord, men levande som företeelse, död i teorin men levande i praktiken?

- Det finns bra och dålig litteratur, det finns mästerverk/ kanoniska verk - inte för att de är odödliga och universella men för att de äger en överlevnadsförmåga som inte går att förklara på annat sätt än att de är jävligt bra.

- Kanonfrågan liknar identitetsproblematiken. Allt identitesskapande är i viss mening godtyckligt och utbytbart, men det betyder inte att det saknar mening. Vår tids människa är hänvisad till att på samma gång skapa sig en identitet och gemoskåda den som konstruktion. Även K ingår i en symbolisk strid om vilka vi är och vart samhället är på väg.

- K:s betydelse ligger inte i att ett visst antal verk kanoniseras och därigenom förklaras oantastliga, utan i diskussionen, argumenterandet. K:s demokratiska dimension, ligger just i att den öppnar för en värdediskussion.

- En radikal kritik måste våga befatta sig med de pågående värdediskusssionerna i dagens samhälle. Det räcker inte att på distans dekonstruera vad de andra håller med. Man bör också ge uttryck för sin egen uppfattning, hur reflexivt medveten man än må vara om sina utsagros begränsningar.

- Den mest uppplysta inställningen är  att å ena sidan argumentera för att K ska stämma överens med ens egen uppfattning, och å andra sidan inse att varje K är en konstruktion som fungerar gränsdragande och därmed utestängande.