• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 13:20:27','/sv/content/swedenborgmystiken-nagra-tankar-dogmer') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Swedenborgmystiken. Några tankar/ dogmer

- Det finns en överensstämmelse å ena sidan, mellan naturliga, andliga och gudomliga ting, å andra sidan mellan de språkliga beteckningarna för dessa ting. De står till varandra i förhållandet urbild, avbild, skuggbild.
- Det finns två rike: det himmelska (med hängivenhet för det goda, i människans hjärta) och det andliga (med tillgivenhet för det sanna, i människans lungor/andning)
- i människans himmelska riket styr viljan genom känslor av hängivenhet för det goda, de som hör till kärleken.
- I paradiset finns två träd: livets och kunskapens träd; godhetens och sanningens rike; hjärtans och lungornas.