• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 13:53:03','/sv/content/stadsborna-som-inte-ville-betala-skatt') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Stadsborna som inte ville betala skatt

Det fanns en gång en stad i utkanten av en öken. Stadsborna där fick allt vatten den behövde från en djup källa alldeles utanför murarna. Staden var omgiven av bördiga åkerfält. Handelsmän och karavaner kom dit från norr, söder, öster och väster. De för de med sig guld och ädla stenar. Där bodde tappra män och hjältar. Folk kom långväga ifrån för att leva där. Stadens styresman krävde skatt av stadsborna för att underhålla källan. Men stadsborna protesterade:

- Nej, vi vill inte betala skatt för vårt vatten. Vatten är liv. Det är en gåva från Gud. Varför måste vi betala för det?

När pengarna för källans underhållning sinade, sinade även vattnet i källan. När regnet slutade falla drabbades åkrarna av torka. Säden slutade växa. Skördarna uteblev. Jorden såg torrsprucken ut. Får och boskap dog av törst. Folket led nöd. De flesta packade sina ägodelar och flyttade bort.