• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 13:33:12','/sv/content/skam-och-skuldkulturer') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Skam- och skuldkulturer

Antropologer skiljer mellan två kulturtyper:
1. Skamkulturen: Individens värde är beroende av om han eller hon bejakas av de andra medlemmarna i sin grupp. Det är viktigt att följa sociala koder och uppfylla gruppen förväntningar på ”rätt beteende. Skam handlar om värden och misslyckanden med att leva upp till ideal. Att uppväcka känslor av skam är därför ett effektivt sätt att kontrollera människor –kanske lika effektivt som hot och våld.

2. Skuldkulturen: Betonar individens eget ansvar och respekt för lagar och regler. Skulden är knuten till normer och överträdelser av dessa.