• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 13:19:52','/sv/content/rysslands-historia-olika-forfattare') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Rysslands historia. (Olika författare)

- Det moskovitiska slaveriet skiljer sig från alla övriga däri att det förutom kränkningarna och förtrycket utsätter det underkuvade folket för ständiga förödmjukelser. Med alla Orientens despoter som förebild omhuldar tsarregimen yttre tecken på underkastelse och ödmjukhet och älskar att såra slavens mänskliga värdighet. Den nöjer sig inte med att slå honom med piskan, den vill också att den slagne skall kyssa tortyrredskapet; den nöjer sig inte med att få motståndaren på knä, den måste då även slå den besegrade in ansiktet (...) Att skamlöst leka men människans känslor ingår i maktövningssystemet, ty endast människan som berövats sin värdighet genom att ständigt förtrampas för mår uthärda en så vedervärdig ofrihet som tsarismens. (Józef Pilsudski)
- Rysslands orientalisering via Konstantinopel grundar en tradition som saknar varje äkta respekt för den enskilde människan och dess rättigheter. I ett sådant samhälle måste förr eller senare en Stalin dyka upp med sin cyniska maxim: ”Hos oss är ingen oersättlig”. (Joseph Brodsky)
- I Ryssland fanns tendenser till ett medborgarsamhälle blott under perioden mellan Alexander II:s reformer på 1860-talet och fram till bolsjevikernas maktövertagande (1917). Först då blev den världsliga ryska kulturen en del av den allmänna europeiska. Ett urbaniserat industrisamhälle av europeisk typ satte sin prägel på S:t Petersburg och Moskva. Efter revolutionen 1905 började även landsbygden moderniseras. Första världskrigen avbröt denna ryska europeisering. (Joseph Brodsky)