• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 12:42:28','/sv/content/ravens-listighet-och-manniskans-skicklighet') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Rävens listighet och människans skicklighet

Även den här händelsen utspelades vid den tid då jorden var nyskapad och djuren levde i grannsämja med människan. Djuren hade ännu inte fått de egenskaper de har idag. Därför kallade Gud alla varelser till sig en vacker dag. Han fullbordade sitt verk genom att tilldela var och en specifika vanor och drag som skulle skilja dem från varandra. De sista som infann sig framför Guds anlete var räven och människan. Skaparen vände sig till räven först:
- Till dig skänker jag listighet. Tack vare den kommer du att klara dig bra i livet.
Räven blev jätteglad och gick därifrån viftande på sin yviga svans. Sedan talade Gud till människan:
- Till dig lovar jag skicklighet. Med dess hjälp kommer du att uträtta många saker på jorden.
Människan tackade för det, men hon var inte så värst glad, när hon gick därifrån. Hon förstod inte värdet av den gåvan hon fått, utan tyckte att räven fick något mycket bättre.
Sedan blev det så att var och en byggde sitt hus i skogen: människan av trädstammar, jord och sten; räven, under jorden, bland trädens rötter. Eftersom filuren misstänkte att människan kom att vilja fånga henne, använde den sin listighet. Den försåg sin underjordiska boning med fem utgångar. På det sättet ville räven slippa bli gripen av sina fiender.
Jägaren hittade dock ett sätt att komma åt lurifaxen. Detta tack vare sin skicklighet. Han fick reda på att rävens gryt har flera utgångar. Därför täpper han till alla förutom två. Sedan lägger jägaren en bur utanför den ena och, framför den andra tänder han en granriseld. Jägaren ser till att röken från elden tränger in i rävens tunnlar så att djuret blir omtöcknat av den. Till sist står räven inte ut längre, utan vill springa ut och hamnar i jägarens bur. Då sätter denne locket på buren och tar den hem.
Nu är människan så stolt över sin skicklighet att hon glömmer att hon en gång i tiden inte alls var glad över gåvan hon har fått från Gud. Somliga tycker fortfarande att det är bättre att vara listig än skicklig, men i längden drar den som litar på sin listighet det kortaste strået.