• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 12:29:23','/sv/content/personalismen-i-den-krisdemokratiska-ideologin-lars-linden') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Personalismen i den krisdemokratiska ideologin. Lars Lindén

Några av Lars Lindén tankar ur boken "Frihet till gemenskap" (Books-on-Demand, 2010)

1) LL särskiljer två varianter av humanism beroende på vilken komponent som betonas:

Den traditionella betonar jaget. Den har som mål värde som individuell frhet, självförverkligande och oberoende.

Personalimen fokuserar på medmänniskan. Den lyfter fram de andra människors betydelse för en själv.

 

2) Kärleken till sig själv och till sin nästa.

- För att övervinna vår tids egoism måste vi bli medvetna om hur viktiga andra mänislor är för oss och fundera över hur vi beter oss mot människor i vår närmaste omgivning.  "Ingen  framtida utveckling är att vänta för människan annat än i förening med andra människor" (Teilhard de Chardin).

- Först bör vi dra oss undan från meningslösa, utmattande, tidskrävande aktiviteter och från människor som vi egentligen inte är intresserade av och som inte är intresserade av oss. Vi måste skapa mer tid för oss själva, för reflektion, eftertanke, meditation och bön.

- Följden av budskapet "Älska din nästa som dig själv" är att man måste älska sig själv för att kunna ge kärlek till andra. Dvs att först när man återfinner sig själv kan man verkligen bry sig om andra. Självrespekt är grunden för respekt för andra.

- Ju starkare självkänsla man har, desto mer benägen är man att behandla andra med respekt, välvilja och vänlighet, eftersom man inte upplever andra som hot och inte känner sig själv som en vilsen främling.

-  En sådan person har tillräckligt med tid och energi att se även anda människor och andra problem och inse att han själv är en del av en större helhet.

 

3. Kritik av den traditionella humanismen

- Det är bra att kämpa för sin frihet, sitt oberoende. Förmågan att egoistiskt hävda sig är ju dessutom nödvändigt för att överleva i dagens samhälle. Men när en människa koncentrerar sig på egennyttan blir allt mer ensam och inte får nödvändig uppskattning utifrån, då förvandlas detta narcissistiska beteende till en störning.

- Ju mer man försöker fånga det "maximala självet", desto längre bort försvinner det. Självförverkligandet leder till svag självkänsla paradoxal nog. Detta har Paulus redan konstaterat i sitt brev till kristna i Rom: "Ingen av oss levere för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren."

- I kärleksrelationerna kräver man att den andra anpassar sig till sina egna föreställningar och behov.

- Vänskapsrelationerna liknar affärsuppgörelser. Man fokuserar på materiella vinster som kan göras i dessa förhållanden. Man förväntar sig av en vän att han ska bry sig om en, att han inte gör en besviken, att han tar hand om en.

- Vänskap uppfattas som en intressegemenskap, där bara handlar om individens bästa i stället för att den ska ha en övergripande uppgift. 

- Vänskap blir ett slags medicin som syftar på psykisk välgång: Vänner är bra för mig, alltså har jag vänner. Den präglas av ett utilitaristiskt synsätt i stället för att man skall känna en social förpliktelse mot varandra och gentemot samhället.