• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 13:43:40','/sv/content/om-gnosticism') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Om gnosticism

- Gnosticism (gnosis = kunskap): djupgående förvandlingsprocess av medvetandet där man succesift når fram till en sannare kunskap om jaget och den mänskliga naturen.
- Gnostikerna klandras av de renläriga bl.a. för att de beskriver ”mänskliga känslor” och ”tillskriver vad de själva upplever det gudomliga Ordet”. Detta upplevelseorienterad religionsutövning kan jämföras med diktare som uppfattar att de uttrycker det gudomliga i sin inspiration. På denna grundvalen uttrycker de sina egen insikt, sin gnosis genom att skapa myter, dikter, ritual, ”dialoger” med Kristus, uppenbarelser och skildringar av sina visioner.
- De ortodoxa kristna och de gnostiska kristna skils åt i fråga om bokstavstro. Maria evangelisten blev tidigt en symbol i kampen mot den patriarkaliska kyrkan. (Hon var en gnostisk)