• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 14:08:34','/sv/content/mircea-eliades-ideer') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Mircea Eliades idéer

1) demonstrationen av en paleolitisk enhet hos mänskligheten på grundval av den religiösa jordbruksåldern,
2) den andliga mutation som inträffar i och med övergången från jägar- till jordbrukssamhälle: Genom konfrontationen med plantans (och inte djurets) liv sker människans integrering i den kosmiska rytmen samt uppkomsten av medvetandet om enheten mellan liv och död, av den existentiella hållningen som är de stora religionernas källa och som uppkommit i analogi med plantans födelse, växande, död och återuppståndelse
3) alla människors (kulturers) bidrag till andens historia,
4) den för mänskligt beteende specifika förmågan att skapa tecken och symboler har sin sanna (första) uppkomst i den religiösa existentiella hållningen,
5) det sakrala är kamouflerat i det profana, precis som det profana var kamouflerat i det heliga för Marx och Freud; att göra: ”dechiffrera det sakralas kamouflage i den avsakraliserade världen”.
6) kulturen som mänsklighetens specifika förutsättning. Kulturens politiska innebörd – att under ett svårt historiskt ögonblick kunna reagera på ett annat plan. Böckernas heliga och frälsande värde idag när den muntliga undervisningen och folkloren har försvunnit. Möjligheten att överleva genom kulturens förmedlande