• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 13:12:29','/sv/content/livets-mening') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Livets mening

Naturvetenskapen visar oss inte på någon lösning. Däremot:

1. Marxismen förlägger LM till det timliga och avvisar alla tankar om ett liv bortom detta. I det kapitalistiska samhället är människan alienerad; endast i ett klasslöst socialistisk samhälle ger arbetet henne ett värde. Religionerna är "folkets opium".

2. Psykhoanalysen. Freud såg LM i tillfredsställelsen av lusten. Adler satte känslan av gemenskap med andra i första rummet. Jung underströk att upplevelsen av mening och sammanhang i livet är grunden för psykisk hälsa.

3. I hinduismen hänger LM samman med tron på återfödelse; handligar i ett liv ger hopp om en bättre lott i nästa.

4. Buddhismen förkunnar att LM ligger i att övervinna lidandet.

5. Kristna tror på Gud och på de dödas uppståndelse; Kristi frälsargärning ger LM. 

6. Nihilismen hävdar att livet saknar mål och mening. Allt är likgiltig, men det går att bygga ett värdigt liv också på detta grund.