• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('54.161.77.30','2018-10-17 15:34:10','/sv/content/likheter-mellan-den-franska-revolutionen-och-fascism') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-10-17' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-10-10' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-10-17' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-10' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Likheter mellan den franska revolutionen och fascism

Mellan den rörelsen finns det likheter på flera plan:

1. I retoriken. Båda betraktade sig själv som demokratisk, riktad mot etablissemanget. Väl vid makten blev den fascistiska rörelsen del i den bestående samhällsordningen, men använde fortfarande en anti-establishment retorik.

2. I den politiska liturgin. Båda bedrev sin politik med hjälp av riter och ceremonier som krävde deltagande i syfte att förvandla medborgaren från åskådare till deltagare. Fascimen organiserade otaliga parader, festivaler och mötte.

3. I den politiska estetiken. Båda appellerade till längtan efter kamratskap och gemenskap. Fascimen ville stimulera människors känsla för spänning och deltagande i menningsfulla aktiviteter.