• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('54.221.145.174','2019-06-25 11:47:23','/sv/content/liberalismens-huvudprinciper-svante-nycander') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-06-25' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-06-18' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-06-25' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-06' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Liberalismens huvudprinciper (Svante Nycander)

Liberaler tänker olika om mycket, men håller ändå fast vid visa huvudprinciper:
- Sekularism: religiösa argument hör inte hemma i politiska frågor. Förnuftet ska styra.
- Universalism: man tillbakavisar krav från olika kollektiv (nation, klass, skrå, församling) som vill bestämma inte bar hur individen ska handla och leva, utan också hur han eller hon ska tänka och känna. Universalism och individualism hör ihop.
- Konstitutionalism: den politiska makten ska vara kontrollerad utövad enligt lagen.
- Marknadsekonomi: marknaden är ett överlägset medel att öka välståndet och minska fattigdomen.
- Frihet (ett centralt element i var och en av dessa principer) S och U handlar om tankefrihet och personlig frihet, K förutsätter politisk frihet, annars är makten inte kontrollerad. M har uppenbar frihetsdimension