• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 13:49:04','/sv/content/kulturdiversifiering') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Kulturdiversifiering. (?)

Sambandet mellan näringsmiljö och kulturvariation:

1. I näringsfattiga miljöer måste människorna röra sig över över stora områden för att kunna överleva, vilket tenderar att göra kulturen mer enhetlig.

2. I näringsrika miljöer kan många människor försörja sig på en liten yta. Det innebär att befolkningen kan dela upp sig på många bofasta mindre grupper som var och en kontrollerar ett stycke land. Över tiden kommer många av dessa självförsörjande grupper att glida isär kulturellt. Till slut är de helt olika varandra, med egna seder och trossystem. De kanske även talar helt olika språk.

Ett exempel på en sådan diversifiering går att finna på Nya Guinea. Där talas idag cca. 1000 språk pe en yta knappt dubbelt så stor som Sveriges.