• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 13:11:44','/sv/content/kristendomens-hedendom') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Kristendomens hedendom

Kristna dygder som kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet etc. (rekommenderade i Pauluis brev). Paulus citerar ordagrant ur stoiska källor. Kärleken till nästan, tålamodet etc tillhörde den stoiska populärfilosofin som var spridd i hela Medelhavsområdet och sipprade in i judendom och kristendom. (Bengt Lidforss, Kristendomen förr och nu)

Källan, en central del av den kristna tron, helgades genom att infogas i den kristna kulten. Källan som födar fram ur jordens inre stod för det ur tillvarons hjärta framströmmande livet, klart och rent. Alla helgonen och apostlarna i knöts till källor. Antingen döptes de där eller också sprang det upp en källa vid platsn för deras martyrium.

Brigidakulten har konfiskerat den fornkristna keltiska kulten av Brigantia, poesins och fruktbarhetens gudinna. Hennes festdag var 1 febr. (densamma som Brigidas)