• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 13:48:51','/sv/content/konstnaren-litteraturen') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Konstnären. Litteraturen

- Litteraturens syfte och självpåtagna uppgift är att skriva in den personliga, upplevda tiden i den kosmiska och objektiva tiden. (Paul Ricoeur)

- Den har en existentiell funktion: sökandet efter lättheten som ett svar på livets tyngd. I dess gränslösa värld finns alltid andra vägar, splitternya eller uråldriga, att utforska stilar och former som kan förädra vår världsbild.

- I en tid då andra medier hotar att platta ut kommunikationen till en slätt och enahanda yta är det L:s uppgift att förmedla mångfalden, att länka samman det annorlunda och avvikande just för att det är annorlunda, att inte släta över, utan framhäva skillanderna.

- Världens substanslöshet, livets formförlust kan motverkas med det enda botemedel som hjälper mot slumpen och förviringen: en litteraturidé.

- Eftersom vetenskapen misstor alla lösningar som inte är begränsade till ett fack eller en specialitet, är det L:s uppgift att väva samman alla dessa olika slags vetanden och koder till en rikt fasetterad vision av världen.

- Litteraturen, som lever upp till dess namn, är det Förlovade landet där språket blir vad det egentligen bör vara. Litteraturen bildar antikroppar som förhindrar att språksjukan sprider sig. (Italo Calvino)