• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 13:55:25','/sv/content/konstnaren-konsten') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Konstnären. Konsten

- Konsten bygger broar mot vår sinnlighet, och vår sinnlighet inpräntar sina mönster i konsten: broarna är desamma för alla som går på dem (eller väljer att inte göra det), de finns till objektivt, även om olika vandare har olika uppfattning om deras längd och deras riktning (Ana-Maria Narti)

- Konsten är alltid möte, dialog, rörelse och det viktigaste leden är inte vad eller vem vi möter, utan hur mötet äger rum, vad som händer mellan oss och verket i de stunder vi rör vid varandra. (Ana-Maria Narti)

- Konsten är dialog. Konstnären dialogeerar med sitt material och sina arbetsmetoder medan han bygger upp verket. Konstverket dialogerar med livets händelser och med sina mottagare. Alla konstälskare dialogerar med det och genom det med varandra, med livet och med den givna konstartens erfarenhet. (Ana-Maria Narti)

- De som menar att konsten alltid ska gå fri från ingripanden och åtgärder medverkar i själva verket till att marginalisera konten. "Det är bara konst, ingen att bry sig om!" Detta är ingen attityd att eftersträva i ett samhälle.

- Konsten måste vara fri, obunden av alla lojaliteter. Konstnärens frigörande kraft är just deras hänsynslöshet och deras positiva trolöshet. Konstnären genomskådar genom att vara självcentrerad och genom att inte i förväg förse sina verk och sitt handlande med alla de reservationer som de flesta andra måste underkasta sig. Å andra sidan, den kan inte gå fri från de konsekvenser hans/hennes handlingar leder till. (Bengt Göransson)

- Konsten är en nagel i ögat på makthavare. Bra konst aldrig kan bedömas så naivt som att den entydligt representerar den värld där vi framlever fåra liv. Seriös konst aldrig får ställas under förmyndare.