• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 13:16:32','/sv/content/kasam-sense-coherence-aaron-antonovsky') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Kasam (The Sense of Coherence). Aaron Antonovsky

Den amerikanska psykologen AA undrade, varför en del judiska koncentrationslägerfångar klarade att återupprätta sina liv. Hur kom det sig att nu mår de bra trots allt lidande som de fick uppleva. Han fann tre gemensamma faktorer som dessa personer uppvisade:

1. Meningsfullhet (den grundläggande komponenten): individens inre motivation och drivkrafter.

2. Begriplighet: tolkning och förståelse av information. Finns M som grund kan B växa fram. Den kopplas till vilja och att kunna identifiera nuläget samt att förstå det.

3. Hanterbarhet: förmåga att se hur man kan göra för att på egen hand eller med andras stöd och hjälp påverka en situation i positiv riktning. Den kopplas till individens tro på en lösning.