• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 13:01:55','/sv/content/homeros-versus-gamla-testamentet') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Homeros versus Gamla testamentet. (?)

Dikten har alltid pendlat mellan två lockelser som litteraturhistoriens två stora litterära monument uppvisar:

1. Homeros står för fri berättarlust, för synliggörande. Han älskar tingens yta. Han kan ägna flera sidor åt att beskriva en vapensköld. Han eftersträvar efter autenticitet, avtrycket av äkta och oordnade verkligheten.

2. Gamla testamentet uttrycker förtätningens kraft, en koncentrerad uttrycksvilja. Berättelsens verkliga innebörd finns under ytan. Det är Tjechovs berättarideal: inte ett enda onödigt ord! Ju mindre som sägs, desto mer betydelsemättad tycks varje detalj.