• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 12:43:53','/sv/content/gnostiska-grundtankar') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Gnostiska grundtankar

- idén om själens öde: dess fall och främlingskap, hemlängtan och strävan tillbaka till det förlorade paradiset.
- dualistisk världsåskådning: världen är ond och mörk, himlen är god och ljus; mörkret är död, ljuset är liv o.s.v.
- människans lott: han är bärare av det himmelska ljuset, men henne själ är fånge i kroppen/ materien.
- vattnets/ källans symbolik: vattnet i källan är ursprunget till liv; källan är bilden för det högsta goda
- Livet är en cirkelrörelse, och inte linjär som i den apokalyptiska beskrivningen
- frälsningens ögonblick är nu, och inte då himmel och jord förgås
- Livet, tiden och tillvaron tänks cirkulärt. Överst på cirkeln finns Källan/ Ursprunget, som samtidigt är Målet. På sin väg, längs cirkelns periferi, färdas människoanden först ner, i materien, sedan tillbaka upp mot den andliga sfären.
- Ljuset har ett central roll. Det föder människan på nytt. Avsaknaden av det andliga ljuset är lika med straffet. Ljuset i människan inre lyser upp hela världen. När det inte lyser råder mörker. (Thomas evangeliet.) Men ljuset finns inte hos varje människa för sig, utan hus människorna tillsammans. Ljuset tänds av deras kärlek.