• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 12:06:50','/sv/content/fem-forhallningssatt-till-kanon-mikael-lofgren') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Fem förhållningssätt till kanon. Mikael Löfgren

ML urskiljer i sin bok, "Sorgens globala diktatur" (Atlas, 2002) några typiska sätt att förhålla sig till kanon:

1) reformistisk-pragmatisk: utvidgar K när tillräckligt starka sociala intressen så krärver (arbetarlitteratur, kvinnolitteratur, barnlitteratru, etniska mioriteters litteratur).

2. revolutionär: på estetiska, moraliska eller politiska grunder strävar efter att byta ut K helt eller delvis (modernistiska traditionsuppror, Cromwells teaterförbud, kulturrevolutionen i Kina, nyliberalismens tanke att låta marknaden avgöra: identifiera kanon och börs).

3. dekonstruktiv: påvisar hur varje K bygger på estetiska och politiska konventioner som i sig yttrycker förhärskande makteliters intressen - d.v.s. ett ifrågasättande av K:s essentiella om än inte funktionella existensberättigande. M.a.o. K uttrycker inga verkliga värden, representerar inget reellt kvalitetsurval, utan talar bara om vad som anses "värdefullt" i ett given social gemenskap vid en given historisk tidpunkt. Det avvisas tron på en bestående estetisk substans liksom föreställningen om objektiva värden och fasta innebörder.

4. restaurativ: söker återställa K i dess "ursprungliga" eller "äkta" version i avsikt att hejda ett estetiskt, moraliskt och/eller samhälleligt, förfall (folkbildningsnostalgi, moral majority-höger, duldåldersmyter, nationalistiska eller rasistiska dörmmar om renässans för den egna kulturen).

5. individualistiskt-bildningsheroisk: argumenterar för befintligheten av en specifik västerländsk/ universell K på grundval av egen bildning och med fullt förtroende för den egna sensibiliteten i kombination med en djupt pessimistisk uppfattning om omgivningen kunskaper och förmåga att begripa (jfr Goehte, Strindberg, Pound, Lukács, Auerbach, Adorno, Harold Blomm).