• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 13:30:32','/sv/content/den-stora-skracken-under-ramadan') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Den stora skräcken under Ramadan

 

     Denna historia utspelade sig på 1100-talet, i samma stad, Nishapur. En vacker morgon vaknade invånarna och fann att staden var helt omringad av turkiska krigare. I spetsen för dem stod två bröder: Toghrilbeg och Tchagrigbeg (Deras namn betyder, Falken och Sparvhöken) Dessa var hövdingar för några små nomadklaner nyligen omvända till islam. Ett meddelande överlämnades till stadens styresmän. Det lätt så här: Det sägs att friskt vatten rinner i era underjordiska kanaler. Om ni står emot oss, kommer era kanaler snart att vara öppna mot himlen och era män, ligga under jorden. (Skryt, tänkte man… sådan som ofta förekommer vid belägringar.)

     Men Nishapurs styresmän kapitulerade mot löftet om att invånarna skulle skonas till livet och att deras ägodelar inte skulle ödeläggas. Men… vad är en erövrares löfte värd? Så fort trupperna kommit in i staden, ville Sparvhöken släppa loss sina män på gatorna i basaren. Falken satte sig emot detta. Han framhöll att man befann sig i Ramadan, och att man inte kunde plundra en muslimsk stad under fastan. Sparvhöken böjde sig för detta argument, men han avväpnade inte sina män. Han bestämde sig för att invänta slutet på Ramadan.

     Stadsborna förstod att snart skulle de bli offer för plundring, våld och massaker. Den stora skräcken bröt ut. Vad kunde man göra? Vart skulle man fly? Ockupanterna fanns överallt. Soldaterna drev omkring i basaren, i stadens centrum, i förstäderna. Normalt längtar man efter fastans slut så att den stora festdagen skulle infalla. Men det året önskade man att fastan skulle pågå i all evighet, att den avlutande festen aldrig skulle komma. Natten före festen fylldes moskéerna av tusentals gråtande familjer som bad för sitt liv.

      Under tiden fortsatte den stormiga diskussionen mellan bröderna. Sparvhöken skrek att hans män inte fått någon sold på flera månader, att de gått med på att slåss enbart för att man lovat dem fria händer i den rika staden, att de var på gränsen till uppror och att han inte längre kunde hålla dem tillbaka.

     Falken talade ett annat språk:

     -- Vi är ännu bara i begynnelsen av våra erövringar. En oändlig räcka städer återstår. Om vi, trots våra löften, plundrar Nishapur, kommer ingen annan stad att öppna sina portar för oss, ingen garnison kommer att ge upp.

     Sparvhöken ville inte låta sig övertalas:

     -- Hur kan vi inta andra städer, ifall vi förlorar vår armé, om våra män överger oss? Jag tycker att vi har pratat för mycket. Nu går jag och säger till mina män att de kan ta för sig. Om du vill hålla dina män tillbaka, så var så god. Var och en av oss har sina trupper.

     Falken svarade inte. Han var offer för ett svårt dilemma. Plötsligt… kastade han sig bort till en annan del av rummet och ryckte åt sig en dolk. Sparvhöken drog också ut sin dolk. Ingen visste om man borde ingripa eller, som seden bjöd, låta bröderna göra upp inbördes. Då utbrast Falken:

     -- Broder, jag kan inte tvinga dig att lyda mig. Jag kan inte hålla dina män tillbaka. Men om du släpper loss dem i staden, kommer jag att stöta denna dolk i mitt hjärta.

     Med dessa ord riktade han dolken, med bägge händerna, mot sitt eget bröst. Sparvhöken tvekade ett ögonblick. Sedan gick han fram till sin bror med öppna armar. Han omfamnade honom länge.

     Nishapur var räddat, men staden skulle aldrig glömma den stora skräcken under Ramadan.