• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 13:15:39','/sv/content/den-religiosa-humanismen-lars-linder') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Den religiösa humanismen. Lars Lindér

Några av Lars Lindén tankar ur i hans bok, "Frihet till gemenskap" (Books-on-Demand, 2010): 

- Den existentiella humanismen hävdar att det är människan som skapar meningen för sig själv. Den RH påstår att människans mening finns, individens uppdrag är att finna den. Den betonar gränserna för människans existens. Man kan inte bortse från sådana realiteter som hinder, möjligheter eller konsekvenser. Frihet är ett svårgripbart och bedrägligt begrepp, såvida det inte balanseras av plikt och nödvändighet.

- Insikten om livets risker och faror om om dess löften och möjligheter har väsentlig betydelse om man ska leva ett gott liv. Människan antas kunna påverka den riktning hennes liv tar och hur hon reagerar i olika livssistuationer, men dessa sit. är i viss mån givna och ställer därmed varje människa iför bestämda gränser.

- Människans känslor äger en intelligens och har ett budskap att förmedla. Att kunna rätt hantera tillvaron måste man förutom att se möjligheter och upptäcka mening lära sig att förstå och hantera dessa känslor.

- Den RH kan sammanfattas med att: Människan skall acceptera det som inte kan ändras, söka mot att ändra det som skall ändras och be om vishet att se skillnaden.