• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 13:17:35','/sv/content/cultural-studies') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Cultural studies

Frågeställningar:
- Hur skapas identitet? Vad betyder kön, ras, klass?
- Vad är de konglomerat av attityder, klädstilar och musiksmak som kallas ungdomskultur?
- Hur ska man förstå vår tids populärkultur: som en globalt spridd fördumningsindustri eller som en postmodern variant av en urgammal och i grunden emancipatorisk folklig kultur?

Studieämne
1. identitetspolitik: särskiljande egenskaper (kön, klass, etnicitet, ålder, nationalitet) som utgör materialet i individens skapande av identitet.
2. konsumtionskultur: studier av populärkulturella genrer (rockmusik, tv-serier, samtida film - konstformer som är centrala i samtida ungdomskultur) och andra faktorer som är centrala för undomars socialisering och meningsbildning (medierna, gänget, reklamen, den urbana miljön)