• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 13:57:06','/sv/content/captatio-benevolentiae') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Captatio benevolentiae

 

Min högvördade musa, ursäkta att jag kommer

Och stör dig mitt i natten med mina heta böner.

Jag vet att du har varit, i flera tusen år,

Medhjälpare till skalder som ville lindra sår.

 

Du också blev misshandlad i både ur och skur

Så att jag inte undrar om du är lite sur

På alla mina likar – högtravande poeter

Som tvingar sig att skriva rondeller och sonetter.

 

Förjagad från Olympen till Rom och Tzarigrad

Tilltufsad var du ofta i allra högsta grad,

Utsatt för folkets hån, iförd eländig palt

Av skojfriska profeter som vimlar överallt.

 

Må att din vrede icke tillintetgör min sång;

Var nådig emot mig nu, endast en enda gång.

Jag tänker inte härma den lystne Cassanova

Ej heller bädda vaggan för dem som önskar sova.

 

Mitt ärende är bara att framkasta en bro

Mot de som gamla sägner beredda är att tro.

I detta ädla syfte som ter sig så sublimt

Med ödmjukhet ber jag dig om några enkla rim.