• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 13:48:38','/sv/content/avmytologiseringar-1-upplyssningstiden-ingrid-elam-aftonbladet-9-maj-2000') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Avmytologiseringar (1) Upplyssningstiden (Ingrid Elam/ Aftonbladet 9 maj, 2000)

Vi har vant oss vid att betrakta 1700-talet som förnuftets tidsålder, Upplysningens sekel, men det är i lika hög grad upptaget av känslan, och på ett väl så radikalt vis som 1800-talet var. Känslokulten inom tidens populärare genrer som komedi och äventyrsberättelser odlade en sentimental tårkultur som knappast hotade kyrka eller monarki, men som ändå återspeglade intresset för den enskilda individens känslor, vad de uttrycker och hur.