• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('54.221.145.174','2019-06-25 12:19:34','/sv/content/aktivistgrupperingar') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-06-25' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-06-18' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-06-25' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-06' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Aktivistgrupperingar

Några rörelser i dagens samhälle:

- Enkelhetsivrarna menar att livskvalitet inte består i ägodelar och samhällsstatus, utan i att leva ett medvetet liv med hänsyn både till sig själv, andra och miljön. Grundlägande principer: måttlig komsumtion, ekologisk medvetenhet och personlig utveckling. Anhängarna träffas i samtals- och självhjälpsgrupper för att arbeta med att förenkla sitt liv. Duane Elgin: "Voluntary Simplicity" (1981); www.simpleliving.net

- Långsamhetsivrarna förespråkar en långsam livsstil som ett försök att leva i nuet på ett menningsfullt, utthåligt, genomtänkt och njuttningsfullt sätt. Carl Honoré/ "Slow", W Parkins & G Craig/ Slow living; Owe Wikström / "Långsamhetens lov". www.slowsociety.se

Förortsromantiker: Kulturjurnalister utan arbetarklassbakgrund som nämner gärna sina kopplingar till förorten.(Saker som händer där händer på riktigt. Någon som kommer därifrån är på riktigt.) Denna inställning beror delvis på ett kollektivt dålig samvete över att miljonprogrmmet förknippas med så mycket elände på nyheterna.

- Flera grupperingar: djurrättsaktivister, kontainerdryrkare, nedtrappare, köpingsvägrare,