• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 13:33:07','/sv/content/1-anvandning-av-presentparticip-s-particip-catharina-grunbaum') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

1. Användning av presentparticip/ s-particip (Catharina Grünbaum)

1. Framför allt i kombination med verbet ”komma”:

    Hur kom han, kom han gåanes? Nä, han kom leanes ena ko (gammalt bygdemålsskämt)

2. I informellt och känsloladdat språk:

    Ska vi ha honom drällandes här hela sommaren?

    Jag vill inte bli sittandes här i timmar!

    Kom inte dragandes med den där bortförklaringen igen.

3. För att understryka verbhandlingen:

    Vi såg honom stånkandes och svärandes, släpandes på en trasig cykel.

    Där kom hon vickandes på höga klackar.

    Det fanns många människor där, till dels på stående fot, till dels sittandes och kakätandes.

4. För att markera svaret på frågan ”Hur?", " På vilket sätt?":

    Det skedde mig ovetandes.   Hon gjorde det olovandes.  Det kom oförhappandes.

 

Presentparticipets  funktion:

1. Syntaktisk. Det finns en skillnad mellan:

    Bilisten kom körande i hög fart.         och        Kalle kom körandes i en rishög till 240:a.

    Hon gick ut sjungande ”Que sara”    och        Hon körde vidare, sjungandes för full hals.

2. Stilistisk. Under 1700-talet ansågs denna form som talspråklig och bonnig (banlyster ur högre stil):

    Turenne seendes tillfälles fördelaktighet gav order om anfall.