Erato

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('54.221.145.174','2019-06-25 12:37:33','/sv/category/kategorier/vandalorum-vulgaris-eller-overflodigt-brate/erato') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-06-25' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-06-18' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-06-25' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-06' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.
tvivelaktiga frågor

Övriga frågor

Snackar helgonen ängelska?

Om geternas öde. Sture Linnér

I en nottis till Michael Pellos bok, "Bysantinska porträtt" skriver Sture Linnér detta om geterna: "folk av thrakiskt ursprung. En del av deras land erövrades av romarna på kejsar Augustus tid, och kort därefter ockuperade sarmaterna deras områden i nuvarande södra Ryssland, varefter geterna försvann ur historien."

Antites: Enligt bl.a. rumänska historiker, geterna (eller dakerna) försvan inte alls ur historien, utan sammansmälte de med de romerska erövrarna och gav upphov till förfäderna till dagens rumänska folk.

Prenumerera på innehåll