Vandalorum Romanicus

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('54.221.145.174','2019-06-25 12:53:25','/sv/category/kategorier/vandalorum-occidentalis-eller-florilegium-mutabilis/vandalorum-romanicus?page=1') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-06-25' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-06-18' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-06-25' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-06' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.
politik

Politiska system. Likheter

1. Kommunism och nazism
- Vardagslivet. Ständig oro och flyktberedskap. Oskyldiga människor blir gripna och dömda.
- Angiverisystemet

2. Kommunism och islamism
-fientlighet mot främlingar, passion för sammansvärjningar, vrede mot kapitalismen.(Ohran Pamuk)

Blandformer av fascism och kommunism. James Gregor

Två av J Gregors exempel i sin bok, The Faces of Janus

1. Det postmaoistiska Kina. Marknadsekonomi i förening med obeveklig partidiktatur och aggressiv nationalism (Hitlers och Mussolinis koncept)

2. Det nya ryska kommunistpartiet. Stalinnostalgi och storrysk chauvinism går hand i hand  med kritik mot kapitalismen, mot USA och Västeuropa samt inslag av rysk eller euroasiatisk rasmystik.

Myter om svensk politik. (övriga källor)

1. Sveriges neutralitet under det kalla kriget. De socialdemokratiska regeringarna spelade ett dubbelspel, när under utstötande av neutralistiska fanfarer, samarbetade imtimt med Nato. Det var inte  den moraliserande utrikespolitiken som skyddade Sverige mot sovjetisk aggression, utan Kremls vetskap om att Nato inte skulle förhålla sig neutralt vid ett anfall.

Närmande mellan folken. (?)

Det finns två vitt skilda uppfattningar om, hur detta kan ske:

1. Folkens historisk framvuxna särprägel bör ersättas med en modern och upplyst universalkultur som kallas (allt efter ideologiska preferenser) demokrati, social rättvisa, kapitalism etc. (Tanken att alla ska leva på samma sätt lanserades av franska revolutionen som kallad sitt universalmedel frihet, jämlikhet, broderskap.)

Två typer av skolpolitik (enligt det soc-dem. synsättet)

1. Den konservativa och auktoritära: att sortera barn i bättre eller sämre lämpade för högre kunskap. (i Sverige är det folkpartiet som intar denna klassiska högerståndpunkt.)

2. Den toleranta: att luckra upp kunskapskraven och sänka ambitionsnivån (den socialdemokratiska lösningen)

Två uppfattningar om den svenska gyllene eran. Per Gudmundson

1. I vänsterromantikernas självbild beror den här tidens kullturella och kreativa explosion på ett ideologiskt uppvaknande i breda folklager, en reaktion på den västliga kolonialismens reträtt, skräcken för det överhängande kärnvapenhotet, krigsbarnsgenerationens längtan efter fred samt vänsterrörelsens idoga och målmedvetna kulturella arbete.

Prenumerera på innehåll