Vandalorum Pireneus

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 13:50:28','/sv/category/kategorier/vandalorum-occidentalis-eller-florilegium-mutabilis/vandalorum-pireneus?page=1') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.
moral

Tre samtida livsstilar. A Spalde & P Strindlund

Några av de livsstilar som A Spalde och P Strindlund tar upp i boken "Att leva etiskt" (2009)

1. Enkelhetsivrare

- Dygder: förnöjsamhet, att leva efter eget huvud, att vara närvarande i vardagens små händelser, att värdesätta relationer, ekologisk hänsyn, samhällsengagemang, frimodighet

Begrepplista

- connective attention (Harvadforskaren Brian Palme) (= att vara uppmärksam på samhörighet): förmågan att leva sig in i andras situation, att bejaka samhörighet mellan sig själv och andra. (ett slags fördjupad empati)

Grunderna i två olika moralsystem

Kristendomens och välfärdsstatens moral har olika grunder:

1. Den kristna moralsystemets auktoritet har Gud och patriarkatet som grund.

2. Välfärdstatens moral grundar sig på en apriorisk föreställning om alla människors lika värde. 

Prenumerera på innehåll