Vandalorum Iliricus

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.85.143.239','2019-05-23 01:35:23','/sv/category/kategorier/vandalorum-occidentalis-eller-florilegium-mutabilis/vandalorum-iliricus') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-05-16' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-05' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.
historia

Tankar om historien. Em Cioran (Historia och utopi)

- Det finns en kvalitativ hierarki i fråga om imperier: mongolerna och romarna underkuvade inte andra länder av samma orsaker, och deras erövringar behandlades inte på samma sätt. Icke desto mindre var de i lika hög grad experter på att eliminera en motståndare genom att reducera honom till en avbild av dem själva.
- Varje civilisation anser att dess levnadssätt är det enda riktigt, det enda tänkbart samt att man måste omvända världen och påtvinga den detta. Ryssarna anser att de tillkommer dem att frälsa världen, i första hand västerlandet, på grund av dess moraliska förfall.

Drivkrafter bakom imperiernas byggande. Em Cioran

- Det romerska imperiet skapades av en stad.
- England grundade sitt välde för att råda bot på trängseln på sin ö.
- Tyskand försökte bygga upp sitt för att inte kvävas på ett överbefolkat territorium.
- Ryssland rättfärdigade sina expansionsplaner genom att hänvisa till sitt enorm landsområde. ”Eftersom jag redan har tillräckligt, varför skulle jag inte skaffa mig för mycket?"

Västerlandets förfall. O Spengler

Under historiens gång har existerat åtta kulturer som alla – precis som de biologiska organismerna – har genomgåt samma stadier (födelse, ungdom, blomstring, nedgång och död). Dessa kulturer är: egyptisk, judisk, grekisk-romersk, (bysantin), arabisk, indisk, kinesisk, västerländsk.

Varje kultur hade sin egen form, med sin egen idé, sina egna passioner, sitt eget liv, viljande, kännande, sing egen död. De hade nya uttrycksmöjligheter, som träde fram, mognade och vissnade.

Spenglers moståndare:

- Collingwood (historiefilosof): försummande av historiska förklaringar i form av människans motiv
- Wittgenstein & von Wright: felaktiga fakta, logikbrister
- Jakob Popper: schematism, förenkling

Rysslands historia. (Olika författare)

- Det moskovitiska slaveriet skiljer sig från alla övriga däri att det förutom kränkningarna och förtrycket utsätter det underkuvade folket för ständiga förödmjukelser. Med alla Orientens despoter som förebild omhuldar tsarregimen yttre tecken på underkastelse och ödmjukhet och älskar att såra slavens mänskliga värdighet.

Två visioner om civilisationernas historia

1. Den materialistiska. Den har två varianter:
- den marxistiska fäster sig vid de sociala förhållandenas avgörande betydelse. Kulturen betraktas som en gen sfär, vid sidan av eller som överbyggnad ovanpå de materiella/ sociala strukturen.
- annalernas skolan (återiför det kulturella/ ideella på det materiella): Det är den mer eller mindre orörliga geografin eller befolkningsförhållandena som bestämmer det mänskliga handlandet.

Familjeföretagetas generationer.

Tre generationer i en familjeföretag (kännetecken)
1. Den första: hårt arbete och kreativitet. Den som startar företaget
2. Den andra: förvaltar och utvecklar
3. Den tredje: lever lyxliv på de tidigare generationernas arbeten. Den i regel förstör familjeföretaget och har ingen aning om vilka idéer och principer som låg bakom den första generationens arbete.

Mircea Eliades idéer

1) demonstrationen av en paleolitisk enhet hos mänskligheten på grundval av den religiösa jordbruksåldern,
2) den andliga mutation som inträffar i och med övergången från jägar- till jordbrukssamhälle: Genom konfrontationen med plantans (och inte djurets) liv sker människans integrering i den kosmiska rytmen samt uppkomsten av medvetandet om enheten mellan liv och död, av den existentiella hållningen som är de stora religionernas källa och som uppkommit i analogi med plantans födelse, växande, död och återuppståndelse
3) alla människors (kulturers) bidrag till andens historia,

Avmytologiseringar (1) Upplyssningstiden (Ingrid Elam/ Aftonbladet 9 maj, 2000)

Vi har vant oss vid att betrakta 1700-talet som förnuftets tidsålder, Upplysningens sekel, men det är i lika hög grad upptaget av känslan, och på ett väl så radikalt vis som 1800-talet var. Känslokulten inom tidens populärare genrer som komedi och äventyrsberättelser odlade en sentimental tårkultur som knappast hotade kyrka eller monarki, men som ändå återspeglade intresset för den enskilda individens känslor, vad de uttrycker och hur.

Likheter mellan den franska revolutionen och fascism

Mellan den rörelsen finns det likheter på flera plan:

1. I retoriken. Båda betraktade sig själv som demokratisk, riktad mot etablissemanget. Väl vid makten blev den fascistiska rörelsen del i den bestående samhällsordningen, men använde fortfarande en anti-establishment retorik.

Prenumerera på innehåll